Installation af FreeBSD

 

Installation

 

installationsinstruktionerne i denne vejledning er skrevet til AMD64-arkitekturen. og ZFS filsystemet. Hvis du vil bruge UFS filsystemet, så læs afsnittet Allocating Disk Space. Det er installation på Stationær eller Bærbar computer til normal arbejdsbrug der bliver gennemgået, altså ikke noget med Server installation. Det er bootonly.iso der bruges under installationen. De forskellige typer af ISO der er til rådighed, kan der læses om under afsnittet Filtyper. Ligeledes hvis det er med32-bit x86-arkitektur, så læs den oficelle vejledning. Installationen gennemgås med UEFI system. Der kræves et minimum på 4 GB RAM til ZFS filsystemet som bruges i den her vejledning.

Efter at have læst denne instruktion ved du følgende:

Inden du går i gang med installationen er det en god ide at undersøge om din computer kan køre med FreeBSD. Det er der stor sandsynlighed for, hvis du har en computer af Dell, HP eller Lenovo der er 3-4 år gammel. I Linux er der et værktøj til at se hvad computeren indeholder, nemlig lshw som du kan installere. Det er et lille værktøj til at give detaljerede oplysninger om maskinens hardwarekonfiguration. Den kan rapportere nøjagtig hukommelseskonfiguration, firmwareversion, bundkort konfiguration, CPU-version og hastighed, cache-konfiguration, bushastighed osv. på DMI-kompatibel x86 eller EFI (IA-64).

Du kan derefter gennemgå FreeBSD hardware compatibility list, for at se om din computer kan køre med FreeBSD. Du kan også bare boote op med installationsmediet, for at se om det kan køre med FreeBSD.


Minimum hardwarekrav

Hardwarearkitekturer og enheder, der understøttes af en FreeBSD udgivelse, er angivet påFreeBSD Release Information siden. FreeBSD download siden har også anbefalinger til at vælge det rigtige aftryk til forskellige arkitekturer.

En FreeBSD installation for AMD64-arkitekturen kræver minimum 2 GB MB RAM og 8 GB ledig harddiskplads. Men så små mængder hukommelse og diskplads er egentlig kun egnet til base systemet uden grafisk miljø. Desktop miljøer med enten GNOME, KDE, MATE og XFCE kæver flere ressourcer. Minimum 4 GB RAM og 40 GB harddiskplads for at få noget brugbart ud af systemet.

Før installation

Når det er blevet fastslået, at systemet opfylder minimum hardwarekravene for at installere FreeBSD, skal installationsfilen downloades og installationsmediet forberedes. Før du gør dette, skal du kontrollere, at systemet er klar til en installation ved at verificere punkterne på denne tjekliste:

Filtyper

Valg af aftryk

Eksemplerne her med at få med at få billedfiler over på en USB-nøgle gælder kun for FreeBSD. Til Linux og macOS se under Skrivning af en billedfil til USB

Nogle FreeBSD installationsmetoder kræver en netværksforbindelse for at downloade installationsfilerne. I den her vejledning vil der blive brugt bootonly.ISO, hvor installationen bliver hentet ude på nettet. Du kan selvfølgelig vælge dvd1.ISO, eller nogle af de andre aftryk. Efter enhver installation vil installationsprogrammet tilbyde at konfigurere systemets netværksgrænseflader.

Derudover kan dette skrives til en USB-nøgle (flashdrev) til amd64-arkitekturen og bruges til at udføre en installation på maskiner, der er i stand til kun et starte op på. Det understøtter også opstart i en "livefs" baseret redningstilstand. Der er ingen forudbyggede pakker.

Som et eksempel på, hvordan man bruger memstick-billedet, forudsat at USB-drevet vises som /dev/da0

dd if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso \
    of=/dev/da0 bs=1m conv=sync

Vær omhyggelig med at sikre, at du får målet (of=) korrekt.

 

Derudover kan dette skrives til en USB-nøgle (flashdrev) til amd64-arkitekturen og bruges til at udføre en installation på maskiner, der er i stand til kun at starte op på. Det understøtter også opstart i en "livefs" baseret redningstilstand. Der er ingen forudbyggede pakker.

Som et eksempel på, hvordan man bruger memstick-billedet, forudsat at USB-drevet vises som /dev/da0

dd if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-disc1.iso \
    of=/dev/da0 bs=1m conv=sync

Vær omhyggelig med at sikre, at du får målet (of=) korrekt.

 

Derudover kan dette skrives til en USB-nøgle (flashdrev) til amd64-arkitekturen og bruges til at udføre en installation på maskiner, der er i stand til at starte op på USB-drev. Det understøtter også opstart i en "livefs" baseret redningstilstand.

Som et eksempel på, hvordan man bruger memstick-billedet, forudsat at USB-drevet vises som /dev/da0 på din maskine

dd if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso \
    of=/dev/da0 bs=1m conv=sync

Vær omhyggelig med at sikre, at du får målet (of=) korrekt.

 

Dette kan skrives til en USB-nøgle (flashdrev) og bruges til at udføre en installation på maskiner, der er i stand til at starte USB-drev. Det understøtter også opstart i en "livefs" baseret redningstilstand. Der er ingen forudbyggede pakker.

Som et eksempel på, hvordan man bruger memstick-billedet, forudsat at USB-drevet vises som /dev/da0 på din maskine

dd if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-memstick.img \
    of=/dev/da0 bs=1m conv=sync

Vær omhyggelig med at sikre, at du får målet (of=) korrekt.

 

Download

De forskellige versioner af FreeBSD kan hentes her.

Check af shasum

Check af shasum

Hvis du kommer fra Linux ved du nok hvordan du skal tjekke SHASUM, Du kan downloade SHASUM her. Der findes også noget der heder Online Hash Checker, og er det bedste hashchecker websted til at tjekke hash checksum af en fil online. Det er en annoncefri og open source platform, der giver dig hash fil kontrolsum for en lang række hash algoritmer.

vælg filhash typen, og slip din fil.

For dem der ikke er bekendt med at gøre det i en terminal i Linux, så har jeg lavet denne video.

Indsamling af netværksoplysninger

Hvis netværket har en DHCP server (router), kan den bruges til automatisk netværkskonfiguration. Hvis DHCP ikke er tilgængelig, skal følgende netværksoplysninger for systemet indhentes:

Nødvendige netværksoplysninger

 

Hvis du bruger Linux og vil bruge statisk IP-adresse i stedet for DHCP (DHCP bruges i denne vejledning), er der 2 kommandoer til at finde ud af hvad dine Netværksindstillinger er.

 

Netmask

 

 

Gatway og IP-adresse

 

balenaEtcher

Skrivning af en billedfil til USB

*.img-filen er et billede af det komplette indhold af en memory stick. Det kan ikke kopieres til målenheden som en fil. Der er flere applikationer til at skrive *.img til et USB-stik. Dette afsnit beskriver to af disse hjælpeprogrammer. Et af de bedste til det er balenaEtcher. Et utroligt nemt program til at overføre billedfilen til. Det findes både til macOS, Linux og Windows.

Kommandolinjeværktøjet er også tilgængeligt til Linux, og Mac OS systemer. For at brænde billedet ved hjælp af dd skal du indsætte USB-stikket og bestemme dets enhedsnavn. Angiv derefter navnet på den downloadede installationsfil og enhedsnavnet for USB nøglen.

Overførslen af ISO til USB nøgle med dd i linux. Her er valgt /dev/sdc1.

dd bs=4M if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso of=/dev/sdc1 status=progress && sync

DD på en Mac er en smule anderledes. På en Mac bruges bs=4m. Hvis vi antager at USB nøglen er /dev/disk2 så vil DD kommandoen se sådan ud på en Mac.

dd bs=4m if=FreeBSD-13.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso of=/dev/disk2 status=progress && sync

Det kan gøre en forskel at ændre disk2 til rdisk2 eller rdisk2s1. Bare husk at tallet afgør hvilken disk man sletter data på, før DD gør den bootable. Det er også vigtigt at du afmonterer USB nøglen på Mac. Det kan du læse mere om her.

Adgang til boot menu og BIOS-UEFI

Afhængig af pc-producenten skal du trykke på forskellige taster eller kombination af taster for at få adgang til Boot Menu eller BIOS/UEFI menuen.

Hvis Boot Menu ikke er tilgængelig, kan du tvinge din computer til at starte fra et eksternt og aftageligt medie (f.eks. En USB-nøgle, CD eller DVD) ved at konfigurere dine BIOS/UEFI-indstillinger.

Din USB-nøgle CD/DVD starter ikke op, hvis de ikke er bootbare.

For at få adgang til Boot Menu kan du finde din pc-producent nedenfor for at se, hvilken kombination af taster du har brug for:

 

For at få adgang til BIOS/UEFI, skal du finde find din pc-producent nedenfor for at se, hvilke kombinationer af taster du har brug for:

Start af installationen

 

Vigtigt:

Som standard vil installationen ikke foretage nogen ændringer på disken(erne) før følgende meddelelse:

Dine ændringer vil nu blive skrevet til disken. hvis du har valgt at overskrive eksisterende data, vil det blive slettet PERMANENT. Er du sikker på, at du vil foretage dine ændringer?

Installationen kan afsluttes til enhver tid før denne advarsel. Hvis der er bekymring for, at noget er forkert konfigureret, skal du bare slukke for computeren før dette tidspunkt, og der vil ikke blive foretaget ændringer på systemets diske.

 

Hvis computeren indlæser det eksisterende operative system i stedet for FreeBSD-installationsprogrammet:

FreeBSD Boot Menu

Når systemet starter fra installationsmediet, vises en menu

 

Boot menu

Som standard vil menuen vente i ti sekunder på brugerinput, før den starter op i FreeBSD-installationsprogrammet eller, hvis FreeBSD allerede er installeret, før den starter op i FreeBSD. Tryk på cmellemrumstasten for at sætte start på pause for at gennemgå valgene. For at vælge en indstilling skal du trykke på dets fremhævede nummer, tegn eller tast. Følgende muligheder er tilgængelige.

Boot Options Menu

 

Boot Options Menu

Menuen med boot indstillinger er opdelt i to sektioner. Den første sektion kan bruges til enten at vende tilbage til hovedstartsmenuen, eller til at nulstille eventuelle skiftede indstillinger tilbage til deres standardindstillinger.

Den næste sektion bruges til at skifte de tilgængelige muligheder til Til eller Fra ved at trykke på indstillingens fremhævede nummer eller tegn. Systemet vil altid starte ved at bruge indstillingerne for disse muligheder, indtil de ændres. Flere muligheder kan skiftes ved hjælp af denne menu:

Efter at have foretaget de nødvendige valg, tryk på 1 eller Backspace for at vende tilbage til hovedstartsmenuen, og tryk derefter på Enter for at fortsætte opstarten til FreeBSD. En række opstartsmeddelelser vises, når FreeBSD indlæser sin hardware og indlæser installationsprogrammet.

Opstartsmenu

Når opstarten er fuldført, vil velkomstmenuen blive vist.

velkomstmenuen

Slå Enter for at vælge standardinstallationen for at åbne installationsprogrammet. Resten af dette kapitel beskriver, hvordan du bruger dette installationsprogram. Du skal bruge højre eller venstre piletaster eller det farvelagte bogstav til at vælge det ønskede menupunkt. Shell kan bruges til at få adgang til en FreeBSD shell for at bruge kommandolinieværktøjer til at forberede diskene før installation. Live CD indstillingen kan bruges til at prøve FreeBSD, før du installerer den. Live versionen er beskrevet i Brug af Using the Live CD.

 

Tip:

For at gennemse opstartsmeddelelserne, inklusive indlæsning af hardwareenheder, skal du trykke på S og derefter Enter for at få adgang til en shell. Ved shell prompten skal du skrive more /var/run/dmesg.boot og bruge mellemrumstasten til at rulle gennem beskederne. Når du er færdig, skriv exit for at vende tilbage til velkomstmenuen.

 

Opsætning af tasatur

Dette afsnit viser rækkefølgen af installering af menuerne og typen af information, der vil blive spurgt om, før systemet installeres. Brug piletasterne til at fremhæve en menuindstilling, og derefter Space for at vælge eller fravælge det menupunkt. Når du er færdig, skal du trykke på Enter for at gemme valget og gå videre til næste skærmbillede.

Før du starter processen, vil installeringen indlæse tastatur filerne som vist i Keymap Loading.

Loader Keymap

 

Vælg Tastatur

Efter at keymaps er blevet indlæst, vises Keymap Selection Menu. Brug op- og ned-pilene til at vælge det der repræsenterer dit tastatur. Brug mellemrumstasten til at vælge tastatur der skal benyttes til systemet. Slå Enter for at gemme valget. Som du kan se er der valgt Danish. Der kan også vælges Danish (MacBook) Eller Danish (accent Tastatur).

 

Note:

Tryk på Esc for at forlade denne menu og brug standardtastaturet. Keymap vil så skifte til standard som er English US.

 

Vidre til test af Tastatur

Når du har valgt Danish, går den automatisk op til Test dk.kbd keymap. Slå nu enter for at fortsætte.

 

Test af Tastatur

Brugeren kan nu teste tastaturet og sikre sig, at det er korrekt. Her er testet for æ, ø, og å, som jo er essentielt for Dansk. Efter a testen er færdig, slå Enter for at fortsætte.

Forsæt med Dansk tastatur

I det næste skærmbillede bliver bruger spurgt om der skal forsættes med .Continue with dk.kbd keymap.. Her skal der bare slås enter for at fortsætte.

 

Opsætning af værtsnavn

Den næste installationsmenu bruges til at indstille værtsnavnet.

Opsætning af værtsnavn

Indtast et værtsnavn, der er unikt for netværket. Her er valgt andersen.bsd, men det er op til dig hvad, du vil give som værtsnavn.

 

Valg af komponenter der skal installeres

Valg af komponenter der skal installeres

Beslutningen om, hvilke komponenter, der skal installeres, afhænger i høj grad af det tilsigtede eller den tilsigtedes brug af systemet og mængden af ledig diskplads. FreeBSD-kernen og userland, samlet kendt som basissystemet, er altid installeret. Afhængig af arkitekturen vises nogle af disse komponenter muligvis ikke:

 

Netværksinstallation

Menuen vist i Installation for Netværk vises kun ved installation fra en bootonly.iso eller mini-memstick.img, da dette installationsmedie ikke indeholder kopier af installationsfilerne. Da installationsfilerne skal hentes over en netværksforbindelse, angiver denne menu, at netværksgrænsefladen skal konfigureres først. Det er bootonly.iso der er brugt i denne vejledning.

Opsætning af Netværk

Slå Enter for at fortsætte.

Dernæst vises en liste over de netværksgrænseflader, der findes på computeren. Vælg den grænseflade, der skal konfigureres.

Valg af Netværk

Her er valgt trådet netværk. Hvis du har trådløst netværk, så læs afsnitet Network Interfaces i den officelle vejledning. Slå Enter for at fortsætte.

Vælg derefter konfiguration af IPv4-adresse på Ethernet.

Valg af IP4 adresse

Der er to metoder til IPv4-konfiguration. DHCP konfigurerer automatisk netværksgrænsefladen korrekt og bør bruges, hvis netværket har en DHCP-server. Ellers skal adresseoplysningerne indtastes manuelt som en statisk konfiguration. Se mere under Indsamling af netværksoplysninger. Slå Enter for at fortsætte

 

Note:

Indtast ikke tilfældige netværksoplysninger, da det ikke virker. Hvis en DHCP-server ikke er tilgængelig, skal du indhente oplysningerne i Required Network Information fra netværksadministratoren eller internetudbyderen.

 

Valg af DHCP

 

Hvis en DHCP-server er tilgængelig, skal du vælge Yes og slå Enter, for at fortsætte og det gør vi her). I den næste menu, for automatisk at konfigurere netværksgrænsefladen.

Indlæser DHCP sever

Installationsprogrammet ser ud til at holde pause i et minut eller deromkring, når det finder DHCP-serveren og henter adresseoplysningerne til systemet.

Den næste skærm vil spørge, om grænsefladen skal konfigureres til IPv6. Hvis IPv6 er tilgængelig og ønsket, skal du vælge Yes for at tilvælge eller vælge den til. Det ønsker vi ikke i det her tilfælde, og vælger No og slår Enter for at fortsætte.

IP-6 adresse

Du kommer nu frem til følgende skærmbillede. Vælg OK og Enter for at fortsætte.

Resolver Conf

 

Partitionering ved hjælp af Root-on-ZFS

Guided ZFS

Der vælges Auto (ZFS) Guided Root-on-ZFS og OK, slå derefter Enter for at fortsætte.

Denne partitioneringstilstand fungerer kun med hele diske og vil slette indholdet af hele disken. ZFS-hovedkonfigurationsmenuen tilbyder en række muligheder for at kontrollere oprettelsen af pool.

Oversigt Guided ZFS

Her er en oversigt over de muligheder, der kan bruges i denne menu:

 

Advarsel:

Før du installerer og bruger Ports, skal du være opmærksom på, at det generelt er dårligt at bruge Ports i forbindelse med de binære pakker, der leveres via pkg til at installere software. pkg sporer som standard kvartalsvise branch-udgivelser af ports-træet og ikke HEAD.

Afhængigheder kan være anderledes for en port i HEAD sammenlignet med dens modstykke i en kvartalsvis pkg udgivelse, og dette kan resultere i konflikter mellem afhængigheder installeret af pkg og dem fra Ports Collection.

Hvis Ports og pkg skal bruges sammen, skal du sikre dig, at din Ports og pkg er på den samme udgivelse af ports-træet

Det eneste jeg ændrer her er swap størrelsen, men det er op til dig, at bestemme størrelse på swap.

Valg af swap størrelse

Brug piletasterne ned til swap size og slå Enter.

8g swap størrelse

Indtast din swap størrelse og slå Enter for at fortsætte.

 

Fortsættelse af installationen

Fortsætelse af installationen

I næste skærmbillede vælges Proceed with installation med piletast, og derefter slår du Enter for at fortsætte.

Valg af harddisk type

Næste skærmbillede. Her vælges Stripe - No Redundancy, fordi der installeres på kun en harddisk.

Oversigt over pool typen, som kan vælges i denne menu:

Når en pool type er blevet valgt, vises en liste over tilgængelige diske, og brugeren bliver bedt om at vælge en eller flere diske til at udgøre pool. Konfigurationen valideres derefter for at sikre, at der er valgt nok diske. Hvis ikke, skal du vælge <Change Selection> for at vende tilbage til listen over diske, eller <Back> for at ændre Pool Type.

Valg af harddisk

I det næste skærmbillede, skal der vælges harddisk. Hvis der er 2 harddiske og du har et andet styresystem på en af dem, så husk at vælge den rigtige. Efter valg, så vælg OK. og slå Enter for at fortsætte.

Sletning af harddisk

I det næste skærmbillede er sidste chance for at vælge den rigtige harddisk. Hvis det er den forkete, så vælges NO. Her er det den rigtige , så der vælges Yes. Slå så Enter for at fortsætte.

 

Harddiske På FreeBSD

FreeBSD har deres egen måde at benævne harddiske og Partitioner på. Her er et eksempel på dette.

Opdeling af hardisk og partioner

 

Valg af Mirror

Valg af Mirror

Så skal der vælges, hvor filerne skal hentes fra. Skrol ned med piletast og vælg ftp://ftp.dk.freebsd.org Vælg OK, og Slå Enter for at fortsætte.

Filerne bliver nu hentet fra Mirror

Filerne bliver nu hentet fra Mirror.

Filerne bliver nu udpakket på harddisken

Herefter bliver Filerne udpakket på harddisken.

 

Oprettelse af root password

Oprettelse af root password

I næste skærmbillede skal root password oprettes. Det skal gentages 2 gange.

 

Indstilling af tidszone dato og klokkeslæt

Indstilling af tidszone

Indstilling af tidszone. Her vælges Europe og OK. Slå Enter for at fortsætte.

Valg af land

I næste skærmbillede skal der vælges land. Scrool ned med piletast og vælg Denmark, og OK. Slå Enter for at fortsætte.

Bekræftelse af valg

Så skal du bekræfte dine valg. Vælg Yes. Slå Enter for at fortsætte.

Indstilling af dato

I næste skærmbillede skal der vælges dato. Hvis den ikke er rigtig, kan piletast op bruges til at vælge dato. Men normalt står den rigtigt. Vælg Set Date. Slå Enter for at fortsætte.

Indstilling af klokkeslæt

I næste skærmbillede er det indstilling af klokkeslæt. Hvis det er noget der skal rettes, så brug Tab for at komme op for at rette, og piletast op eller ned for at rette klokkeslæt. Når alt er gjort, så vælg Set Time. Slå Enter for at fortsætte.

 

Aktivering af tjenester

Den næste menu bruges til at konfigurere, hvilke systemtjenester der skal startes, når systemet starter. Alle disse tjenester er valgfrie. Start kun de tjenester, der er nødvendige for, at systemet kan fungere.

Aktivering af tjenester

Her er en oversigt over de tjenester, der kan aktiveres i denne menu:

 

Aktivering af sikkerhedsindstillinger

Oversigt over de muligheder, der kan aktiveres i denne menu:

Aktivering af sikkerhedsindstillinger

Her markerer jeg dem alle.

 

Tilføj bruger

Tilføj bruger

Den næste menu beder om at oprette mindst en brugerkonto. Det anbefales at logge ind på systemet med en brugerkonto i stedet for som root. Når du er logget ind som root, er der stort set ingen begrænsninger eller beskyttelse for, hvad der kan gøres. At logge ind som en normal bruger er mere sikkert.

Vælg Yes og slå enter for at tilføje ny bruger.

Følg anvisningerne, og indtast de ønskede oplysninger for brugerkontoen.

Opretelse af brugerEfter at have indtastet alt, vises en oversigt til gennemgang. Hvis der er begået en fejl, skal du indtaste no og prøve igen. Hvis alt er korrekt, skal du indtaste yes for at oprette den nye bruger.

Hvis der er flere brugere at tilføje, skal du svare på feltet tilføj en anden bruger med yes. Indtast no, for at afslutte tilføjelsen af brugere og for at fortsætte installationen.

 

Afsluttende konfiguration

Efter at alt er blevet installeret og konfigureret, er der en sidste chance for at ændre indstillingerne.

Afsluttende konfiguration

Brug denne menu til at foretage ændringer eller foretage yderligere konfigurationer, før du fuldfører installationen.

Når den endelige konfiguration er fuldført, skal du vælge Exit Apply configuration and exit installer og slå enter.

Manual konfiguration

Installationsprogrammet vil spørge, hvis der er nogen yderligere konfiguration, der skal udføres før genstart i det nye system. Vælg yes for at for foretage yderligere tilretning i en shell i det nye system, eller no for at fortsætte til det sidste trin i installationen. Jeg vælger no, fordi jeg ikke har yderligere tilretninger.

Afslut installation

Hvis yderligere konfiguration eller speciel opsætning er nødvendig, skal du vælge Live CDs for at starte installationsmediet i Live CD-tilstand. Det kan du læse mere om her.

Hvis installationen er færdig, skal du vælge Reboot for at genstarte computeren og starte det nye FreeBSD system. Glem ikke at fjerne FreeBSD installationsmediet, ellers kan computeren starte forfra igen.

Når FreeBSD starter, vises boot menu og informationsmeddelelser

Boot menu

 

Informationsmeddelelser

Når systemet er færdig med at starte, vises en login prompt. Ved login:-prompten skal du indtaste det brugernavn, der blev tilføjet under installationen. Undgå at logge ind som root. Se “The Superuser Account” for instruktioner om, hvordan du bliver superbruger, når der er behov for administrativ adgang.

Login promt

De meddelelser, der dukkede op under opstart, kan gennemses ved at trykke på Scroll Lock for at aktivere scroll-back buffer. Page Up, Page Down og piletasterne kan bruges til at rulle tilbage gennem beskederne. Når du er færdig, skal du trykke på Scroll Lock igen for at låse displayet op og vende tilbage til konsollen. For at gennemgå disse meddelelser, når systemet er oppe at køre, skal du skrive less /var/run/dmesg.boot fra en kommando prompt for at se meddelserne. Tryk på q for at vende tilbage til kommandolinien efter visning.

Informationsmeddelelser

Hvis sshd er aktiveret i Aktivering af tjenester, kan den første opstart være en smule langsommere, da systemet vil generere RSA- og DSA-nøglerne. Efterfølgende boot vil være hurtigere. Fingerprints og nøgler vil blive vist, som det ses i dette eksempel:

RSA og DSA nøgler

Hvis du vil vide noget mere om OpenSSH, så læs afsnittet her.

Du har nu gennemført base installation af FreeBSD og kan lukke ned for systemmet. Det gør du ved at indtaste su og slå enter, og derefter indtaste kodeord for root. Når det er gjort indtaster du følgende. shutdown -p now. Vi er nu klar til at gå videre. Den næste vejledning er opsætning af IPFW firewall.

 

Fejlfinding og hjælp

Dette afsnit dækker grundlæggende installationsfejlfinding, såsom almindelige problemer, som folk har rapporteret.

Tjek Hardware Noter (https://www.freebsd.org/releases/) dokumentet for versionen af FreeBSD for at sikre, at hardwaren er understøttet. Hvis hardwaren understøttes, og der opstår låsninger eller andre problemer, skal du bygge en brugerdefineret kerne ved at bruge instruktionerne i Configuring the FreeBSD Kernel for at tilføje understøttelse af enheder, som ikke er til stede i GENERIC kernen. Standardkernen antager, at de fleste hardwareenheder er i deres fabriksstandardkonfiguration med hensyn til IRQ'er, I/O-adresser og DMA-kanaler. Hvis hardwaren er blevet omkonfigureret, kan en brugerdefineret kernekonfigurationsfil fortælle FreeBSD, hvor tingene skal findes.

 

Tip:

Nogle installationsproblemer kan undgås eller afhjælpes ved at opdatere firmwaren på forskellige hardwarekomponenter, især bundkortet. Bundkorts firmware omtales normalt som BIOS. De fleste bundkort og computerproducenter har et websted for opgraderinger og opgraderingsoplysninger.

Producenter fraråder generelt at opgradere bundkortets BIOS, medmindre der er en god grund til at gøre det, f.eks. en kritisk opdatering. Opgraderingsprocessen kan gå galt og efterlade BIOS'en ufuldstændig og computeren inoperativ.

Hvis systemet hænger, mens det sonderer hardware under opstart, eller det opfører sig mærkeligt under installationen, kan ACPI være synderen. FreeBSD gør udstrakt brug af systemets ACPI tjeneste på i386 og amd64 platformene for at hjælpe med systemkonfigurationen, hvis den opdages under opstart. Desværre findes der stadig nogle fejl i både ACPI driveren og i systemets bundkort og BIOS firmware. ACPI kan deaktiveres ved at indstille hint.acpi.0.disabled hint i tredje trins opstartsindlæser:

disabled hint

Dette nulstilles hver gang systemet startes, så det er nødvendigt at tilføje hint.acpi.0.disabled="1" til filen /boot/loader.conf . Mere information om opstartsindlæseren kan findes i " Synopsis".

Der er også god hjælp at finde i "Ofte Stillede Spørgsmål." Hvis du har yderlige sprørgsmål kan du stille dem i deres Forum. Men læs deres Guidelines inden du stiller spørgsmål.

 

FreeBSD projektet